Curs Reporter TV

  • Curs Autorizat. 343511 Reporter (studii medii)
  • Diploma recunoscuta national si international.
  • Nivelul de studii - 3 (studii medii sau postliceale)
  • Durata cursului: 12 saptamani
  • Pret curs 1500 lei, platibil in 3 rate egale. Pentru plata integral se acorda o reducere de 10%.

Conditii minime de acces:

  • Absolvent liceu cu sau fara diploma de bac.

Acte necesare inscriere:

  • Copie dupa buletin/act de identitate
  • Copie dupa certificatul de nastere
  • Copie dupa certificatul de casatorie (numai in cazul schimbarii numelui
  • Copie dupa ultimul act de studii

1. Cursuri de Weekend
2. Cursuri cu Program Matinal
3. Cursuri cu Program After-Work

COMPETENTELE STANDARDULUI OCUPATIONAL 

Importanța
Obţinerea informaţiilor

Observarea, recepţionarea şi obţinerea din surse diverse a informaţiilor necesare.

Comunicarea cu alte persoane din afara organizaţiei

Comunicarea cu persoane din afara organizaţiei, reprezentând organizaţia în faţa clienţilor, publicului, autorităţilor sau altor persoane din exterior. Comunicarea poate avea loc în persoană, în scris, prin telefon sau e-mail.

Interpretarea înţelesului informaţiilor pentru alţii

Traducerea sau explicarea înţelesului informaţiilor şi cum poate fi ea utilizată.

Gândirea creativă

Dezvoltarea, proiectarea şi crearea de noi aplicaţii, idei, relaţii, sisteme sau produse, inclusiv contribuţii artistice.

Comunicare prin telefon

Cât de des angajatul trebuie să poarte conversaţii telefonice pentru a realiza activităţile şi sarcinile postului?

Comunicare prin contactul cu alte persoane

Cât de mult este necesar ca angajatul să fie în contact cu alte persoane (faţă în faţă, la telefon etc.) pentru a realiza activităţile şi sarcinile postului?

Comunicare prin e-mail

Cât de mult foloseşte angajatul poşta electronică pentru a realiza activităţile şi sarcinile postului?

Comunicare faţă în faţă

Cât de des angajatul trebuie să poarte discuţii faţă în faţă cu persoane sau echipe pentru a realiza activităţile şi sarcinile postului?

Abilități necesare 

Abilităţile sunt atribute de durată ale unui individ care influenţează performanţele. Capacitatea de a face totul cu uşurinţă şi iscusinţă.

Importanța
Înțelegerea verbală

Abilitatea de a asculta și de a înțelege informațiile și ideile prezentate prin viu grai

Înţelegerea textele scrise

Abilitatea de a citi şi de a înţelege informaţiile şi ideile prezentate în scris

Expresivitatea verbală

Abilitatea de a comunica informaţiile şi ideile prin viu grai astfel încât ceilalţi să înţeleagă

Expresivitatea scrisă

Abilitatea de a comunica informaţiile şi ideile prin scris astfel încât ceilalţi să înţeleagă

Aptitudinile de bază sunt cele privind dezvoltarea capacităţilor care facilitează învăţarea sau acumularea mai rapidă a cunoştinţelor.

Importanța
Ascultare activă

Oferirea unei atenţii complete la ceea ce au de spus alte persoane, investirea timpului necesar pentru a înţelege argumentele prezentate, punerea de întrebări atunci când este necesar, şi capacitatea de a nu-i întrerupe pe ceilalţi în momente nepotrivite.

Scriere

Comunicarea eficientă în scris pe măsura necesităţilor audienţei.

Vorbire

Discutarea cu alte persoane pentru a transmite cât mai eficient informaţiile necesare.

Înţelegerea textelor citite

Înţelegerea propoziţiilor şi paragrafelor scrise în documentele ce ţin de postul respectiv.

Interese ocupaționale

Profilurile intereselor ocupaționale (Occupational Interest Profiles - OIPs) sunt compatibile cu modelul tipurilor de personalitate si mediilor de lucru ale lui John L.Holland - a se vedea Making Vocational Choices: A Theory of Careers (1973, 1985 & 1997).

Importanța
Interese artistice

Ocupațiile artistice implică adesea lucrul cu forme, desene și tipare. Deseori necesită exprimarea de sine, munca putându-se desfășura fără a urma un set de reguli clare, prestabilite.

Interese întreprinzătoare

Ocupațiile întreprinzătoare implică adesea demararea, organizarea și conducerea sau coordonarea proiectelor. Aceste ocupații pot avea de-a face cu luarea deciziilor și conducerea oamenilor. Uneori este necesară asumarea de riscuri și realizarea de afaceri.

Interese investigative

Ocupațiile investigative implică lucrul cu idei și necesită multă gândire. Pot implica cercetarea faptelor și rezolvarea problemelor cu ajutorul rațiunii.

Read more